Welkom op de site van vaarschool De Belter

Vaarschool "De Belter" is in 1989 gestart als praktijkvaarschool. Tijdens de vaarlessen werden de cursisten opgeleid voor het praktijkvaarbewijs voor snelle motorboten van de Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond. Dit praktijkvaarbewijs was toen op veel skiwaters in Nederland verplicht als je met je speedboot een waterskiër wilde trekken.

Toen bekend was geworden dat het Klein Vaarbewijs per 1 april 1992 ingevoerd zou worden, ben ik eind 1991 gestart met de cursus Klein Vaarbewijs 1. Een paar jaar later is de cursus Klein Vaarbewijs 2 aan het programma toegevoegd.

Teneinde u een zo interessant mogelijke cursus aan te kunnen bieden, worden de cursussen Klein Vaarbewijs 1 en 2 inhoudelijk geregeld bijgesteld. Doel is om de stof zo duidelijk mogelijk aan u uit te leggen, op een zo interactief mogelijke manier. Daarnaast wordt de cursusstof steeds aangepast aan de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de examenstof. Beide cursussen worden ondersteund met een powerpoint-presentatie.

De cursussen worden gegeven op een paar vaste cursuslocaties.
Dat is Beulaeke Haven in Wanneperveen, en vanaf najaar 2017 start er tevens een cursus in Zwolle.
De cursus kan echter ook op een door u gewenste locatie worden gegeven. Zo heeft de vaarschool cursussen KV op locatie verzorgd voor o.a. het personeel van natuurpark “De Weeribben”, het brandweerkorps in de stad Groningen (2004) en de brug- en sluiswachters van de provincie Drenthe (2009). In oktober 2016 is een cursus in het clubhuis van de "Zeil- en motorboot vereniging Deventer" verzorgd.

Het is daarnaast mogelijk om een "cursus op maat" te verzorgen. Zo zijn in 2014, op verzoek van de Provincie Drenthe, een vijftal bijscholingsdagen voor de Drentse brug- en sluiswachters verzorgd.

Tegenwoordig kunt u, soms al voor een paar tientjes, een zogenaamde on-line cursus volgen voor het Klein Vaarbewijs. Het is echter mijn stellige overtuiging dat een cursus met een docent voor de groep, die alles rustig uitlegt en aan wie je direct je vragen kunt stellen als iets niet duidelijk is, een veel hoger rendement heeft dan een cursus via het internet. U betaalt wel wat meer, maar de kans dat u vervolgens slaagt is ook veel groter.

Ik nodig u hierbij uit om zelf te ervaren dat een cursus Klein Vaarbewijs niet saai hoeft te zijn. Uw docent (met een aantal jaren ervaring als leerkracht in het onderwijs) is in ieder geval een enthousiaste watersporter (motorboot én surfplank), die zo veel mogelijk probeert aan te sluiten bij de praktijk.

Vaarbewijsplicht

U moet een Klein Vaarbewijs hebben als u een:

  • schip hebt met een lengte van 15 meter tot 25 meter dat recreatief wordt gebruikt;
  • motorboot hebt die korter is dan 15 meter, maar die sneller kan varen dan 20 km per uur.

Bent u niet vaarbewijsplichtig? Dit schrijft de VAMEX (VAarbewijs en Marifoon EXamens) op haar website:

Al meer dan 350.000 personen zijn inmiddels in het bezit van een Klein Vaarbewijs. Bijna de helft hiervan valt niet onder de vaarbewijsplicht, maar heeft er toch voor gekozen een Klein Vaarbewijs examen af te leggen. Als u zich op het water begeeft is het voor de algemene veiligheid en voor uw eigen veiligheid altijd raadzaam om over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. VAMEX adviseert u, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt, altijd een examen Klein Vaarbewijs 1 te doen.

De verschillende vaarbewijzen

Voor de pleziervaart kennen we de volgende vaarbewijzen:

  • het Klein Vaarbewijs 1
  • het Klein Vaarbewijs 2

Klein Vaarbewijs 1

Dit is het vaarbewijs voor de kleinere binnenwateren. Met een Klein Vaarbewijs 1 mag u varen op alle rivieren, kanalen en meren in Nederland, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Meer informatie over de cursus KV 1 vindt u onder “cursus Klein Vaarbewijs 1”.

Klein Vaarbewijs 2

Met een Klein Vaarbewijs 2 mag u varen op álle binnenwateren, dus ook op de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Meer informatie over de cursus KV 2 vindt u onder “cursus Klein Vaarbewijs 2”.

Vakantie in het buitenland

Voor het varen op de kustwateren van praktisch alle landen aan de Middellandse Zee en de Adriatische Zee hebt u het International Certificate of Competence (ICC) voor binnenwater én kustwater nodig.

Vanaf 1 januari 2010 heeft de Vamex de afgifte van het nationale Klein Vaarbewijs en het ICC (voorheen 2 losse documenten) samengevoegd in één nieuw ontwikkeld document in creditcard model.
Hebt u uw Klein Vaarbewijs 2 gehaald, dan beschikt u dus tevens over het ICC voor binnenwater en kustwater.

Houdt u er wel rekening mee dat u in sommige landen (bijvoorbeeld Kroatië) al veel eerder vaarbewijsplichtig bent dan in Nederland! Op de site van de ANWB vindt u hierover meer informatie. Per land wordt aangegeven wat de eisen zijn. 

Meer informatie over het examen Klein Vaarbewijs vindt u op de site van de VAMEX: www.vamex.nl

Contact

 

Vaarschool de Belter

Waterhoen 11

7943 SK Meppel

 

M

06-55737356

E

info@debelter.nl

 
Aangesloten bij en erkend door