Klein Vaarbewijs 2 2020-07-09T21:42:46+00:00

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS 2

Wilt u het IJsselmeer of de Waddenzee op, of gaat u naar één van de landen aan de Middellandse Zee of Adriatische Zee? Dan hebt u het KV 2 nodig.

NEEM CONTACT OP

CURSUS OPBOUW

De cursus voor het Klein Vaarbewijs 2 duurt 2 zaterdagen. De nadruk ligt bij deze cursus op het werken in de kaart.

De cursusdagen worden gegeven van 09.30 uur tot omstreeks 17.00 uur.
Beide dagen worden verdeeld in  blokken van 50 minuten met daartussen steeds een korte pauze. Tijdens de lunch pauzeren we uiteraard wat langer. Op deze wijze zijn deze twee dagen goed vol te houden.

De cursus KV 2 is vooral een actieve cursus waarin u, nadat een onderwerp is behandeld en uitgelegd, een aantal vraagstukken gaat maken. Voor je het weet is de dag voorbij.

Hoofdstuk 5 is een typisch “leerhoofdstuk”, en lijkt qua stof en opbouw op hoofdstuk 1 van het KV 1.
Het goede nieuws is overigens, dat het Zee-aanvaringsreglement (BVA) en het Scheepvaart Reglement Eemsmonding (SRE) per 01 augustus 2014 niet meer tot de examenstof behoren. Het enige Reglement dat u nog moet kennen is het Scheepvaart Reglement Westerschelde (SRW). Dat scheelt behoorlijk wat leerwerk!
Hoofdstuk 5 introduceer ik kort tijdens de eerste dag. Een deel van de stof komt namelijk overeen met wat u voor het KV 1 hebt moeten leren uit het BPR. Over de ‘nieuwe dingen’ gaat u thuis een aantal vragen maken. Op deze wijze legt u een goede basis voor dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 6 worden de zeekaart en de zeebetonning behandeld. Deze onderwerpen worden eveneens tijdens de eerste cursusdag behandeld.
Het onderwerp meteorologie, dat ook in dit hoofdstuk is opgenomen, behandel ik niet, omdat het heel duidelijk wordt behandeld in het cursusboek.

Hoofdstuk 7, het getij, handelt over getijwerking en alles wat daarmee te maken heeft. Dit hoofdstuk behandel ik ook tijdens dag één. Na een uitgebreide uitleg gaat u een aantal vraagstukken maken, zodat deze stof op het examen niet meer voor verrassingen zal zorgen.

Hoofdstuk 8, navigatie en het werken in de kaart, is met afstand het lastigste hoofdstuk. Dit is overigens ook het hoofdstuk waar u de meeste punten mee kunt verdienen! Met dit hoofdstuk beginnen we in de loop van dag één, dag twee is helemaal gewijd aan dit hoofdstuk.
U gaat u na een korte uitleg steeds een paar opgaven maken. We beginnen eenvoudig, maar geleidelijk aan worden de vraagstukken steeds wat ingewikkelder.
Dit hoofdstuk krijgt verreweg de meeste aandacht. Het idee is dat u zich door het maken van de opgaven de stof eigen maakt, zodat u deze thuis niet meer hoeft te leren.

De cursus KV 2 wordt ondersteund met een powerpoint-presentatie.

Voor het examen moet u hoofdstuk 5 t/m 8 kennen van het cursusboek van de ANWB.

CURSUSLOCATIES EN STARTDATA

Blokzijl, ‘de Ploats’: 

In het najaar van 2020 start ik met een nieuwe cursus voor het KV 2.
De cursus duurt 2 zaterdagen. Waarschijnlijk ga ik de cursus in november geven.
Lestijden zijn van 09.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

De avondcursus (6 avonden) wordt voorlopig niet meer gegeven, e.e.a. vanwege de maatregelen rond corona.

Op een zelf gekozen locatie / priveles:

De cursus kan in overleg, voor groepen, ook op een door u gewenste locatie worden gegeven.
Lesdata en lestijden in overleg.

KOSTEN VAN DE CURSUS

De cursus Klein Vaarbewijs 2 kost € 279,- per persoon.
Dat is inclusief een mapje met opdrachten, een lunch met melk/karnemelk op beide dagen, en koffie en thee gedurende beide cursusdagen. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Het cursusboek van de ANWB kost € 21,- Als u een redelijk recent cursusboek hebt, kunt u die gewoon gebruiken.

Daarnaast hebt u, voor het maken van opgaven in de waterkaart, een navigatiesetje nodig, bestaande uit een kaartplotter, een kaartpasser, een zacht potlood en een kaartgom. Het setje kost € 35,-

Het examen kost € 50,- (Prijs kan door het CBR worden gewijzigd).

Meer informatie over het examen Klein Vaarbewijs vindt u op de site van het CBR: www.cbr.nl