Klein Vaarbewijs 2 2019-08-03T00:28:32+00:00

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS 2

Wilt u het IJsselmeer of de Waddenzee op, of gaat u naar één van de landen aan de Middellandse Zee of Adriatische Zee? Dan hebt u het KV 2 nodig.

NEEM CONTACT OP

CURSUS OPBOUW

De cursus voor het Klein Vaarbewijs 2 duurt 6 avonden. De nadruk ligt bij deze cursus op het werken in de kaart.

De cursusavonden worden gegeven van 19.30 uur tot omstreeks 22.00 uur. De avond wordt verdeeld in drie blokken van 40 a 45 minuten met daartussen twee korte pauzes van ongeveer 10 minuten.
Op deze wijze is het (ook na een drukke dag) goed te volgen.

De cursus KV 2 is vooral een actieve cursus waarin u tijdens de meeste avonden, nadat een onderwerp is behandeld en uitgelegd, een aantal vraagstukken gaat maken. Voor je het weet is de avond voorbij.

Hoofdstuk 5 is een typisch “leerhoofdstuk”, en lijkt qua stof en opbouw op hoofdstuk 1 van het KV 1.
Het goede nieuws is overigens, dat het Zee-aanvaringsreglement (BVA) en het Scheepvaartreglement Eemsmonding per 01 augustus 2014 niet meer tot de examenstof behoren. Het enige Reglement dat u nog moet kennen is het Scheepvaartreglement Westerschelde. Dat scheelt behoorlijk wat leerwerk!
Hoofdstuk 5 behandel ik tijdens de eerste avond.

In hoofdstuk 6 worden de zeekaart en de zeebetonning behandeld. Deze onderwerpen worden eveneens tijdens de eerste cursusavond behandeld.
Het onderwerp meteorologie, dat ook in dit hoofdstuk is opgenomen, behandel ik niet, omdat het heel duidelijk wordt behandeld in het cursusboek.

Hoofdstuk 7, het getij, handelt over getijwerking en alles wat daarmee te maken heeft. Dit hoofdstuk behandel ik tijdens de tweede avond.
Na een uitgebreide uitleg gaat u een aantal vraagstukken maken, zodat deze stof op het examen niet meer voor verrassingen kan zorgen.

Hoofdstuk 8, navigatie en het werken in de kaart, is met afstand het lastigste hoofdstuk. Dit is overigens wel het hoofdstuk waar u veel punten mee kunt verdienen!
Tijdens avond 3 t/m 6 gaat u na een korte uitleg steeds een paar opgaven maken. We beginnen eenvoudig, maar geleidelijk aan worden de vraagstukken steeds wat ingewikkelder.
Dit hoofdstuk krijgt verreweg de meeste aandacht.
Het doel is dat u zich door het maken van de opgaven de stof eigen maakt, zodat u deze thuis niet meer hoeft te leren.

De cursus KV 2 wordt ondersteund met een powerpoint-presentatie.

Voor het examen moet u hoofdstuk 5 t/m 8 kennen van het cursusboek van de ANWB.

CURSUSLOCATIES EN STARTDATA

Beulaeke Haven, Wanneperveen:

Op maandag 07 oktober 2019 start ik met een nieuwe cursus KV 2.
U kunt dan nog ‘onder het oude regime’ uw examen afleggen!
Lestijden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Op een zelf gekozen locatie / priveles:

De cursus kan in overleg, voor groepen, ook op een door u gewenste locatie worden gegeven.
De cursus kan zowel overdag, als ’s avonds worden verzorgd. Lesdata en lestijden in overleg.

KOSTEN VAN DE CURSUS

De cursus Klein Vaarbewijs 2 kost € 195,- per persoon.
Het cursusboek van de ANWB kost € 20,-
Het is raadzaam om de examentraining (oefen-CD) aan te schaffen.
Setprijs (boek met examentraining) is € 33,-

Daarnaast hebt u, voor het maken van opgaven in de waterkaart, een navigatiesetje nodig, bestaande uit een kaartplotter, een kaartpasser (dus niet zo’n passertje van een paar euro),
een zacht potlood en kaartgom.
Het setje kost € 32,-

Het examen kost € 50,- (Prijs kan door de VAMEX worden gewijzigd).
De afgifte van het Klein Vaarbewijs zelf kost € 20,-

Meer informatie over het examen Klein Vaarbewijs vindt u op de site van de VAMEX: www.vamex.nl