Klein Vaarbewijs 2 2020-12-06T11:55:53+01:00

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS 2

Wilt u het IJsselmeer of de Waddenzee op, of gaat u naar één van de landen aan de Middellandse Zee of Adriatische Zee? Dan hebt u het KV 2 nodig.

NEEM CONTACT OP

CURSUS OPBOUW

De cursus voor het Klein Vaarbewijs 2 duurt 2 zaterdagen. De nadruk ligt bij deze cursus op het werken in de kaart.

De cursusdagen worden gegeven van 09.30 uur tot omstreeks 17.00 uur.
Beide dagen worden verdeeld in  blokken van 50 minuten met daartussen steeds een korte pauze. Tijdens de lunch pauzeren we uiteraard wat langer. Omdat u tijdens deze twee dagen geregeld gaat oefenen met vraagstukken, door de variatie in werkvormen en de afwisseling in onderwerpen, zijn deze twee dagen goed vol te houden. Voor je het weet is de dag voorbij.

Hoofdstuk 5 is een typisch “leerhoofdstuk”, en lijkt qua stof en opbouw op hoofdstuk 1 van het KV 1.
Dit hoofdstuk introduceer ik kort tijdens de eerste dag. Een deel van de stof komt namelijk overeen met wat u voor het KV 1 hebt moeten leren uit het BPR. Over de ‘nieuwe dingen’ gaat u thuis een aantal vragen maken. Op deze wijze legt u een goede basis voor dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 6 worden de zeekaart en de zeebetonning behandeld. Deze onderwerpen worden tijdens de eerste cursusdag behandeld.
Het onderwerp meteorologie, dat ook in dit hoofdstuk is opgenomen, behandel ik niet, omdat het heel duidelijk wordt uitgelegd in het cursusboek.

Hoofdstuk 7, het getij, handelt over getijwerking en alles wat daarmee te maken heeft. Dit hoofdstuk behandel ik ook tijdens dag één. Na een uitgebreide uitleg gaat u een aantal vraagstukken maken, zodat deze stof op het examen niet meer voor verrassingen zal zorgen.

Hoofdstuk 8, navigatie en het werken in de kaart, is met afstand het lastigste hoofdstuk. Dit hoofdstuk krijgt dan ook de meeste aandacht. Het is overigens ook het hoofdstuk waar u de meeste punten mee kunt verdienen tijdens het examen! Met dit hoofdstuk beginnen we in de loop van dag één, dag twee is helemaal gewijd aan dit hoofdstuk.
U gaat u na een korte uitleg steeds een paar opgaven maken. We beginnen eenvoudig, maar geleidelijk aan worden de vraagstukken steeds wat ingewikkelder.
Het idee is dat u zich door het maken van de opgaven de stof eigen maakt, zodat u deze thuis niet meer hoeft te leren.

De cursus KV 2 wordt ondersteund met een powerpoint-presentatie.

Voor het examen moet u hoofdstuk 5 t/m 8 kennen van het cursusboek van de ANWB.

CURSUSLOCATIES EN STARTDATA

Blokzijl, ‘de Ploats’: 

Begin 2021 start ik met een nieuwe cursus voor het KV 2.
De cursus wordt gegeven op 2 zaterdagen: 09 en 23 januari
Lestijden zijn van 09.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

De avondcursus (6 avonden) wordt voorlopig niet meer gegeven, e.e.a. vanwege de maatregelen rond corona.

Op een zelf gekozen locatie / priveles:

De cursus kan in overleg, voor groepen, ook op een door u gewenste locatie worden gegeven.
Lesdata en lestijden in overleg.

KOSTEN VAN DE CURSUS

De cursus Klein Vaarbewijs 2, welke ik verzorg in Blokzijl, kost € 289,- per persoon.
Dat is inclusief een mapje met opdrachten, koffie en thee en een lunch met melk / karnemelk op beide cursusdagen. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Het cursusboek van de ANWB kost € 21,- Als u een redelijk recent cursusboek hebt, kunt u die gewoon gebruiken.

Daarnaast hebt u, voor het maken van opgaven in de waterkaart, een navigatiesetje nodig, bestaande uit een kaartplotter, een kaartpasser, een zacht potlood en een kaartgom. Het setje kost € 35,-

Het examen kost € 50,- (Prijs kan door het CBR worden gewijzigd).

Meer informatie over het examen Klein Vaarbewijs vindt u op de site van het CBR: www.cbr.nl