Over Ons 2019-07-28T00:57:34+00:00

OVER ONS

Vaarschool de Belter verzorgt sinds 1989 praktijkvaarlessen.
Deze praktijkervaring vindt u terug in de cursussen voor het Klein Vaarbewijs.

 

NEEM CONTACT OP

PRAKTIJKVAARLES

Vaarschool “De Belter” is in 1989 begonnen als praktijkvaarschool.

Tijdens de vaarlessen werden de cursisten opgeleid voor het praktijkvaarbewijs voor snelle motorboten van de Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond.
Dit praktijkvaarbewijs was op veel skiwaters in Nederland verplicht als je met je speedboot een waterskiër wilde trekken.
Het voor o.a. deze doelgroep op 1 april 1992 landelijk verplicht gestelde Klein Vaarbewijs heeft de plaats ingenomen van het vaarbewijs van de NWWB.
Toch geef ik nog regelmatig praktijkvaarlessen. Daarbij oefenen we de manoeuvres die tijdens de cursus KV 1 theoretisch worden behandeld, en waarmee u in de praktijk te maken krijgt. Oefening baart kunst!


KLEIN VAARBEWIJS

Eind 1991 ben ik gestart met de cursus Klein Vaarbewijs 1. Een paar jaar later is de cursus Klein Vaarbewijs 2 aan het programma toegevoegd.

Teneinde u een zo interessant mogelijke cursus aan te bieden, worden de cursussen Klein Vaarbewijs 1 en 2 geregeld bijgesteld. Doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, waarbij ik probeer om u zo actief mogelijk te betrekken bij de behandeling van de stof. Ook worden de cursussen steeds aangepast aan de laatste ontwikkelingen m.b.t. de examenstof.
Beide cursussen worden ondersteund met een powerpoint-presentatie.

De cursussen worden gegeven op een paar vaste cursuslocaties. Dat zijn ‘Beulaeke Haven’ in Wanneperveen voor de avondcursus en ‘De Ploats’ in Blokzijl voor de dagcursus.
De cursus kan echter ook op een door u gekozen locatie worden gegeven. Zo heeft de vaarschool cursussen KV op locatie verzorgd voor o.a. het personeel van natuurpark De Weerribben, het brandweerkorps van de stad Groningen, de brug- en sluiswachters van de provincie Drenthe en de zeil- en motorbootvereniging Deventer.

Het is daarnaast mogelijk om een “cursus op maat” te verzorgen. Zo zijn op verzoek van de Provincie Drenthe een vijftal bijscholingsdagen voor de Drentse brug- en sluiswachters gegeven. Daarnaast werd in maart 2019 een bijscholingsdag verzorgd voor een aantal brugwachters van Steenwijkerland.

Tegenwoordig kunt u, soms al voor een paar tientjes, een zogenaamde on-line cursus volgen voor het Klein Vaarbewijs. Het is echter mijn stellige overtuiging dat een cursus met een docent voor de groep, die alles rustig uitlegt en aan wie je direct je vragen kunt stellen als iets niet duidelijk is, een veel hoger rendement heeft dan een cursus via het internet. U betaalt wel wat meer, maar de kans dat u vervolgens slaagt is mijns inziens een stuk groter.

De laatste jaren zie je een enorme toename van de zogenaamde dagcursussen voor het Klein Vaarbewijs.
Uiteraard kun je in één dag niet alle stof behandelen. Maar blijkbaar is er behoefte aan een cursus waarin je in één dag voldoende op weg wordt geholpen voor het examen. Leert u relatief makkelijk, is het voor u voldoende als alleen de lastige onderwerpen worden uitgelegd, en/of wilt u zich in relatief korte tijd voorbereiden op het examen (en niet gedurende 5 weken de avondcursus volgen), dan is dit wellicht toch een interessante optie voor u.

Ik nodig u hierbij uit om zelf te ervaren dat een cursus Klein Vaarbewijs niet saai hoeft te zijn. Uw docent (met een aantal jaren ervaring als leerkracht in het onderwijs) is in ieder geval een enthousiaste watersporter, die zo veel mogelijk probeert aan te sluiten bij de praktijk.

Bent u niet vaarbewijsplichtig? Dit schrijft de VAMEX (VAarbewijs en Marifoon EXamens) op haar website:

Al meer dan 350.000 personen zijn inmiddels in het bezit van een Klein Vaarbewijs. Bijna de helft hiervan valt niet onder de vaarbewijsplicht, maar heeft er toch voor gekozen een Klein Vaarbewijs examen af te leggen. Als u zich op het water begeeft is het voor de algemene veiligheid en voor uw eigen veiligheid altijd raadzaam om over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. VAMEX adviseert u, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt, altijd een examen Klein Vaarbewijs 1 te doen.